betonska_bnr1.jpg

Beton je građevinski materijal izrađen miješanjem veziva (cement), vode i agregata (pijesak, šljunak drobljenac). Osim tih obaveznih komponenti u sastav betona mogu ulaziti i dodaci (aditivi) koji mu daju posebna svojstva (zaptivači, aeranti, plastifikatori, regulatori vezivanja, sredstva protiv mraza...).

Stari Rimljani razvili su posebni beton koji se mogao postavljati ispod vode (hidraulični cement). Njihova posebna mješavina sadržavala je vapno i vulkanski pepeo. Taj je beton bio tako čvrst da mnoge njihove građevine, mostovi i ceste postoje još i danas, 2000 godina nakon što su izgrađeni.

George Bartholomew je 1891. postavio prvu betonsku ulicu u SAD-u, u gradu Bellefontaine u Ohiju. Postoji još i danas!

Gotovo je nemoguće zamisliti cestogradnju, hidrogradnju ili visokogradnju bez konstrukcija napravljenih od betona. Kad je obojan, beton je postao privlačan i korisnicima. Budući da je sastavljen od prirodnih materijala, i ekološki je neosporan. Bez betona danas ne bismo poznavali razvijenu proizvodnju betonske galanterije, gdje spadaju i opločnici, rubnici, travne ploče...

U okviru ovog programa nudimo vam betonske proizvode koji su namijenjeni vanjskom uređenju objekata različite namjene. Svojom trajnošću, kvalitetom i dizajnom odgovaraju na sve zahtjeve savremenog građevinarstva.

semmelrock-logo.png

NOVOSTI

GM GRATIS logo

 

Partner

radconlogofooter.png

 

Tel: +387 34 353 805

Fax: +387 34 354 555

Mob: +387 63 330 600

E-mail: gratis@tel.net.ba

RADNO VRIJEME: 07:30-17:00

Subota: 07:30-13:00 Nedjelja zatvoreno

bfbtn

GM gratis d.o.o. 2018 - sva prava pridržana

designer17